Website: www.kranenburgsbelang.nl

contact: kranenburgsbelang@gmail.com

 

Nieuwsbrief mei 2021

 

Beste leden van Kranenburgs belang,

In deze roerige tijd waar veel beïnvloed wordt door de corona pandemie en de directe gevolgen daarvan proberen wij toch met de ruimte en middelen die we hebben nog iets te organiseren wat in deze setting pas en is toegestaan. Dit is best wel een uitdaging , wij zijn natuurlijk ook gebonden aan hetgeen de overheid de burger opdraagt en kijkend naar de toekomst is het nog zéér de vraag hoe, en wanneer we weer ( normaal ) met elkaar kunnen communiceren en samen leuke dingen kunnen en mogen organiseren.

Het is ook een verwarrende tijd, waarbij er ook veel onduidelijkheid bestaat….neemt het kabinet juiste besluiten, welk vaccin is goed en waarom mag het ene bedrijf wél open en het andere niet.

Wie het nog begrijpt mag het zeggen…..en dat dit de nodige spanning en onbegrip oplevert is te verwachten en zie je helaas ook om je heen gebeuren. Daarom ook belangrijk dat we ons toch inzetten om, hoe klein ook, dingen te organiseren en zodoende toch nog de afstand tussen elkaar niet te groot laten worden door de impact en gevolgen van de Covid-19.

Anderzijds brengt deze bijzondere situatie ook saamhorigheid en voelen de mensen ook dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat niemand het allemaal alleen kan. Dat is ook mooi om te zien en te ervaren…. In dat opzicht leven we in een mooi dorp met mensen die om elkaar geven en wanneer iemand het moeilijk heeft, de ander belangeloos wil helpen. Ik heb dat persoonlijk ook ervaren en dat is bijzonder en hartverwarmend.

Tot slot: doorgaan met wat we doen, en mensen… wees lief voor elkaar…!

Ben Jonkman ( VZ kranenburgs belang )

 

Nieuwe bestuursleden.

Inmiddels hebben we drie nieuwe bestuursleden en mede daarmee ook een geheel nieuw dagelijks bestuur. Op zich een hele verandering maar gaat helemaal goed komen. Jannie Blom als nieuwe secretaris, Paul Goossens als de nieuwe penningmeester en Suzan Wesselink als nieuw bestuurslid. Ondergetekende ( Ben Jonkman ) durft het aan om het voorzitterschap op zich te nemen.

Met dankzegging aan de uitgetreden bestuursleden, Eric, Inge en Willem voor hun inzet en bijdrage voor het Kranenburgs belang is er ook op gepaste wijze afscheid van hun genomen met een bloemetje en een flesje wijn.

 

ABRI Eikenlaan

Zoals jullie kunnen zien staat er nu een “abri “aan het begin van de Eikenlaan direct naast de ingang van het gebouw van de “Graafschaprijders “.

Op aanvraag is de gemeente zo “vriendelijk “ geweest om deze voor Kranenburg te plaatsen.

Mooie aanwinst en kunnen de mensen die met het openbaar vervoer komen en gaat, in hun eventuele wachttijd droog en deels uit de wind wachten op de bus.

Binnen in de abri is een mooie foto geplaats van “ergens in Kranenburg “ ( zelf maar even kijken )

om het geheel wat op te leuken.

Ook is er informatie omtrent de bus route en omgeving.

 

Activiteiten in coronatijd

We hadden in februari een fotopuzzel georganiseerd. De mensen kregen hier in 1e plaats 2 weken de tijd voor om het op te lossen. Waar wij het als bestuur over gehad hebben werd werkelijkheid een “dik pak sneeuw” dus werd er een week bij gedaan om te zoeken. Hier is veel gebruik van gemaakt en iedereen was erg enthousiast. Misschien is dat wel een reden om nog eens zoiets te organiseren, dus wie weet……

De prijzen zijn coronaproof overhandigd

   

 

Pasen

Ook dit jaar geen eieren zoeken in het Jonkersbos wat onze vaste stek is en was en ook altijd gezellig.

Je gaat als bestuur aan het denken is er een andere mogelijkheid om hier toch ook weer iets van te maken want uiteindelijk heb je geen idee nog hoe lang of de coronaregels nog blijven.

We bedachten hoe zou het zijn om de eieren in de buurt te verstoppen maar hoe want je houdt ook rekening met dieren die rond lopen in de nacht en misschien ook overdag.

Conclusie we moeten de eieren ergens in doen om op te hangen, dan moeten er netjes gemaakt worden en dus gezellig aan het fröbelen. Daarop werd er nog een zin bedacht en zo hebben we toch weer een flink aantal mensen aan het zoeken gezet met Pasen.

 

Herstructurering Ruurloseweg

In 2020 is er een aankondiging geweest van de Provincie Gelderland waarin men aangaf voornemens te hebben voor een “herstructurering “ van de Ruurloseweg. Wij als bestuur hebben hierop gereageerd en in het verlengde daarvan is er overleg geweest tussen de landschapsarchitect, als vertegenwoordiger van de Provincie, een vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst en twee bestuursleden van kranenburgsbelang. Het voornemen van de Provincie om alle aanwezige hagen te rooien is daarmee van de baan en ons tweede voorstel om de voor Kranenburg karakteristieke betonnen paaltjes te laten staan en de al reeds verdwenen exemplaren weer terug te plaatsen is door de Provincie ook akkoord bevonden.

Wij zijn als bestuur blij dat we dit is goed overleg met alle partijen hebben kunnen realiseren met dank aan de Provincie en Gemeente Bronckhorst.

Mede door bovenstaande veranderingen en aanpassingen is de uitvoering tijdelijk stil gelegd doch men zal eind dit jaar het werk hervatten met in achtneming van de afgesproken aanpassingen. 

 

Voorstel Activiteiten

Vanuit het bestuur komt de vraag naar de leden om met ons mee te denken wat we mogelijk kunnen organiseren binnen de norm van de huidige RIVM regelgeving m.b.t. de corona pandemie.

Wij als bestuur zijn met zeven mensen en de leden met natuurlijk véél meer !

Schroom niet met ideeën en neem indien je iets leuks weet contact op met iemand van het bestuur en wellicht komt daar iets moois uit….

klik op deze link voor bestuur:

Bestuur Kranenburgs belang,

Ben Jonkman

Voorzitter.

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.

Als u deze nieuwsbrief nog niet via de e-mail ontvangt en u heeft een e-mailadres, wilt u die dan doorsturen  naar kranenburgsbelang@gmail.com

Het scheelt ons veel tijd om te bezorgen.

Bij voorbaat dank namens het bestuur


Groenclub Kranenburg

Een groep Kranenburgers die geregeld het groen onderhouden en nadien dan gezamenlijk nog een drankje nemen en even nakaarten.

Wij zouden graag nog enkele mensen aan de club toevoegen zodat niet altijd dezelfde personen aanwezig hoeven te zijn.

Aan melden kan via de e-mail  kranenburgsbelang@gmail.com