www.kranenburgsbelang.nl

contact: www.kranenburgsbelang@gmail.com

Nieuwsbrief September 2020

Beste leden van Kranenburgs Belang,

Corona

Zoals u allen weet heeft het Corona virus wereldwijd de activiteiten van mensen voor een groot deel lam gelegd. Kranenburgs Belang heeft dus ook geen activiteiten kunnen organiseren. Nu de maatregelen iets zijn versoepeld en de vakantieperiode ten einde loopt, hebben wij als bestuur ook weer kunnen vergaderen. Over een aantal besluiten m.b.t. het winterprogramma berichten wij u via deze nieuwsbrief. Uiteraard blijven de RIVM maatregelen bij alle activiteiten van kracht. Het programma ziet er anders uit dan dat u de laatste jaren van ons gewend bent.

Uitlaatveld voor honden

Er is een bericht van één van de leden binnengekomen dat er een honden uitlaatveld wordt gemist in Kranenburg. Zo’n veldje kan meerdere voordelen hebben. Er wordt niet meer bij de buren voor of in de tuin gepoept!! En het is een leuke ontmoetingsplek voor honden en Kranenburgers! Om een honden uitlaatveld te realiseren hebben we natuurlijk een stuk(je) grond nodig.  Wij doen bij deze de volgende oproep aan een ieder. Wie heeft of weet een stuk(je) grond welke geschikt zou zijn om een honden uitlaatveld te realiseren? We bekijken alle mogelijkheden, afstand, kosten, huur, onderhoud etc. Graag uw reactie mailen naar kranenburgsbelang@gmail.com

Pub Quiz

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gevraagd naar de belangstelling om deel te nemen aan een digitale pub quiz. Vanwege het zeer geringe aantal toezeggingen hebben wij besloten om deze quiz niet te organiseren.

Herfstwandeling

Op zondag 25 oktober bieden we graag een herfstwandeling aan. U kunt kiezen uit twee routes van verschillende lengte door de mooie omgeving van Kranenburg. Genietend van de mooie herfstkleuren en natuurlijk iets lekkers wat u van ons mee krijgt is het een wandeling welke u niet mag missen. Wandelt u samen met mensen uit een ander gezin dan kunt u eenvoudig de RIVM maatregel aanhouden door 1,5 meter uit elkaar te lopen.

Kerstfair

Op zondag 6 december, gelijk met de opening van de kersttentoonstelling in het Heiligen-beeldenmuseum, organiseren we een kerstfair. Voor alle leden hebben we een leuke verrassing welke wij u op deze markt willen aanbieden. 

Heiligenbeeldenmuseum

Het Heiligenbeelden museum heeft ons gevraagd u te attenderen op en enkele bijzondere activiteiten. Hiervoor verwijs ik u naar bijlages van deze mail. Indien u geen mail ontvangt

van Kranenburgs belang verzoeken wij u de publiciteitscampagne van het museum zelf te raadplegen.

Tot slot

Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over de activiteiten en de mogelijkheden op u op te geven. Wij zijn inmiddels volop gestart met de voorbereiding en hebben er zin in! U toch ook. Wij rekenen op U!

 

Namens het bestuur Kranenburgs Belang,

Willem Klein Heerenbrink,

secretaris

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.

Als u deze nieuwsbrief nog niet via de e-mail ontvangt en u heeft een e-mailadres, wilt u die dan doorsturen  naar kranenburgsbelang@gmail.com

Het scheelt ons veel tijd om te bezorgen.

Bij voorbaat dank namens het bestuur


Groenclub Kranenburg

Een groep Kranenburgers die geregeld het groen onderhouden en nadien dan gezamenlijk nog een drankje nemen en even nakaarten.

Wij zouden graag nog enkele mensen aan de club toevoegen zodat niet altijd dezelfde personen aanwezig hoeven te zijn.

Aan melden kan via de e-mail  kranenburgsbelang@gmail.com