Website: www.kranenburgsbelang.nl

contact: kranenburgsbelang@gmail.com

 

Nieuwsbrief september 2021

 

Beste leden van Kranenburgs belang,

Nieuwsbrief september 2021

 

Beste leden van Kranenburgs Belang

Op de laatste bestuursvergadering hebben we onze gebiedsambtenaren van Achterhoek Noord uitgenodigd, t.w. Theo Jansen en Ineke Maciag. We hebben ons laten informeren over hun rol binnen de gemeente Bronckhorst en hun betekenis voor Kranenburgs Belang. Het werd een prettig gesprek, waarin duidelijk werd dat deze ambtenaren vooral voor ‘stroomlijning’ kunnen zorgen in de contacten met de gemeente. Zij weten de juiste weg en kennen de juiste personen binnen het ambtenarenapparaat. Daardoor kunnen zij sneller en soms meer bereiken dan de burger van buiten. We zullen daar dankbaar gebruik van maken.

Zo liepen bv. het overleg rond de mini-biep  en de speelplek aan de Kerkweide moeizaam. Hierin hebben we deze gebiedsambtenaren node gemist. Inmiddels staan die  beide zaken goed op de rails.

 

Bij allerlei activiteiten die het bestuur organiseert krijgen we steeds nadrukkelijker te maken met aansprakelijkheid. De landelijke regels zijn hiervoor aangescherpt. Zo geldt voor het bestuur niet alleen een collectieve aansprakelijkheid, maar ook een individuele. Stel dat ik door een miskleun persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld en een enorme schadevergoeding moet betalen. Tja, dan kan ik mijn huisje aan de Mosselseweg wel verkopen! Het is dus van belang om deze risico’s met een verzekering goed af te dekken. Maar onze voor- zitter is daar, met zijn juridische achtergrond, erg alert op en zoekt hierin met Paul de juiste weg.

 

Gelukkig komen er ook luchtiger zaken aan de orde, zoals de BBQ t.g.v. de vertrokken bestuursleden. Eerder

was er al voorlopig afscheid genomen van Eric, Willem en Inge. Vanwege de coronabeperkingen moest het destijds erg bescheiden blijven.

Op 17 sept. j.l. hadden we op het erf van Suzan niet alleen de bbq neergezet, maar ook een heel circuit van leuke spellen, zoals blikgooien, sjoelen, buksschieten, wcborstel gooien, muisslaan, e.a.. Bij die laatste had ik aanvankelijk zo mijn bedenkingen, maar achteraf bleek het een onschuldig, maar erg moeilijk reactiespelletje te zijn met een balletje, die je moest slaan. Het was een heel gezellige avond, met een afscheids-speechje en een cadeautje. NB: Dat spelletjescircuit houden we nog in gedachten!!

 

         

                                                                        Op een rustplek komen jong en oud bij elkaar om te picknicken

 

De activiteitencommissie, waarin vnl. de bestuursdames zitten, heeft eer ingelegd met de organisatie van de Burendag. Een(korte of lange) fietstocht door onze mooie omgeving en op zaterdag ook nog een zgn. Running Dinner. Tot dan toe kende ik alleen het ‘lopend buffet’ en was in de veronderstelling dat het ‘running’ dinner dan ook zoiets zou zijn, maar dan in een hoger tempo. Dat bleek toch net iets anders te zijn!

Op twaalf adressen waren hapjes/gerechten gemaakt voor zo’n dertig personen, die in twee- ,drie-, of vier-tallen op bezoek kwamen. Een prachtige manier om de contacten te leggen en te verdiepen. Iedereen was enthousiast en veel mensen vonden die drie kwartier per adres te kort. Soms moest je inderdaad ‘rennen’ om op tijd bij de volgende te zijn.

Ook Wiep en ik hebben genoten van de beide fietstochten, het schitterende weer, de heerlijke maaltijden en de hartelijke ontvangst. “Dit gaan we vaker doen”, hoorde ik al roepen.

 

En . . . het kan niet op, want de volgende activiteiten worden al weer voorbereid. Kijkt u maar even mee:

  • zondag 24 okt.: wandeltocht( 6 of 11 km); de starttijd volgt nog. Graag opgeven via mail of een briefje bij Ineke in de bus.
  • donderdag 25 nov. bloemschikken(kerst): van 9.30 – 11.30  of van 19.30 – 21.30 uur, bij Henk Takken.

Max. 10 personen. Opgeven via mail of briefje in de bus bij Ineke. Kosten 12,50 euro. Wees er snel bij!

  • zondag 12 dec.: Kerstmarkt rondom de Antoniuskerk.

Zie ook de website van Kranenburgs Belang(opgavelijst).

 

Met vriendelijke groet,

Namens Kranenburgs Belang,

Harry Houtman.

 

PS: U kunt, als gastadres, de kosten van de burendag declareren bij onze penningmeester,  Ruurloseweg 95.

       Graag met adres- en bankgegevens en een aanduiding als “kosten maaltijd burendag 2021”.

 

    Denkt u ook even aan de jaarlijkse contributie (ad 9 euro)? Voor leden die geen automatische overschrijving  hebben afgegeven

        U kunt dit overmaken naar: NL79 RABO 0155 1015 36  t.n.v.P.J.R.Goossens, Buurtvereniging Kranenburgs Belang.

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 maart 2020 is de algemene ledenvergadering gepland in de Wijnboerderij Kranenburg van Henk
Takken. Als bestuur leggen we dan verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en zullen onderling
van gedachten wisselen over de activiteiten en de koers van Kranenburgs Belang. Zonder uw inbreng hebben wij
wel het roer in handen maar weten niet waar we naar toe varen. Wij rekenen daarom op een goede opkomst van
de leden. Daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk heel belangrijk. Leuk om elkaar eens weer te ontmoeten.
Uiteraard hebben we ook weer een interessant onderwerp na de pauze. We hebben Gerda Rossel van de
vereniging Oud Vorden uitgenodigd. Zij zal spreken over de boerderijen in Kranenburg en omgeving. Voor de
kenners is het een bevestiging van wat zij mogelijk denken te weten, voor de nieuwe bewoners is het ontzettend
leuk om te weten in welke omgeving u bent komen te wonen evenals voor diegene welke er al wat langer wonen
zonder kennis van de omgeving te hebben.
Uiteraard zult u medio februari hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Kerstfair, kerstwandeling en kerstbuffet
De huidige opzet van drie activiteiten op één dag roept bij ons als bestuur vragen op. Het is veel werk en met
dank aan alle vrijwilligers die mee helpen hebben we er een prachtige dag van gemaakt. Wel zien wij aan de
andere kant dat het animo om deel te nemen van de bewoners in en rond Kranenbrug afneemt. Natuurlijk kunnen
wij wel wat redenen bedenken maar wij willen ze graag van u horen. Wij vragen u dan ook om uw gedachten
over deze dag met ons te delen op de jaarvergadering.
Bestuur
Kranenburgs Belang heeft een actief bestuur bestaande uit zeven personen, vier mannen en drie vrouwen of
andersom. Momenteel is er een vacature voor een vrouw als bestuurslid. We vergaderen ongeveer 6 á 7 keer per
jaar met daarnaast de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten en hebben persoonlijk contact met
gemeente, provincie en overkoepelende vereniging voor dorpsbelangen. Denk niet dat doet de buurvrouw wel
maar kom zelf in actie en meldt u aan. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Ruurloseweg
Onlangs heeft u voorstellen kunnen indienen m.b.t. aanpassingen aan de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom
in Kranenburg. Er zijn een aantal goede voorstellen opgegeven waarvoor onze dank. Onlangs is er overleg
geweest in het provinciehuis waarbij Kranenburgs Belang voor was uitgenodigd. Alle voorstellen zijn
overhandigd en de provincie was blij verrast over deze concrete voorstellen. Het e.e.a. zal verder worden
voorbereid en op de jaarvergadering zult u worden geïnformeerd welke en wanneer de provincie de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
Sportief bezig zijn
Op vrijdagavond van 19 tot 20 uur is er gedurende de wintermaanden, in de gymzaal van school de Kraanvogel,
de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. In de zomermaanden zijn de activiteiten buiten. Het geheel staat onder
leiding van Wim Gudde. Als u zin heeft, doe mee.

Als u deze nieuwsbrief nog niet via de e-mail ontvangt en u heeft een e-mailadres, wilt u die dan doorsturen  naar kranenburgsbelang@gmail.com

Het scheelt ons veel tijd om te bezorgen.

Bij voorbaat dank namens het bestuur


Groenclub Kranenburg

Een groep Kranenburgers die geregeld het groen onderhouden en nadien dan gezamenlijk nog een drankje nemen en even nakaarten.

Wij zouden graag nog enkele mensen aan de club toevoegen zodat niet altijd dezelfde personen aanwezig hoeven te zijn.

Aan melden kan via de e-mail  kranenburgsbelang@gmail.com