Aan de nieuwe inwoners van Kranenburg,

Het bestuur van Kranenburgs Belang heet u van harte welkom in de kern Kranenburg.

Wij hopen, dat u zich er snel thuis zult voelen.

Mogen wij ons even voorstellen:

Kranenburgs Belang is een vereniging die de belangen van de inwoners van de kern Kranenburg en directe omgeving behartigt en zich tevens ten doel stelt de leefbaarheid en de veiligheid in en rond deze kern te bevorderen.

Wij doen dat door contacten te onderhouden met onder andere de plaatselijke politieke partijen, met diverse gemeentelijke en provinciale instellingen en met het lokale bestuur.

Om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er bij de inwoners leeft, vindt minimaal eenmaal per jaar een ledenvergadering plaats. De inbreng van de leden is van essentieel belang voor het functioneren van het bestuur.

Onderwerpen, waarbij Kranenburgs Belang betrokken is geweest, of nog is, zijn onder andere de aanleg van het fietspad langs de provinciale weg, diverse bestemmingsplannen, een veilige oversteek bij het voetbalterrein van Ratti, de bestemming van het voormalige klooster, de verkeersveiligheid rond de provinciale weg Vorden-Ruurlo, realisatie van nieuwbouw (met name starterswoningen), bevordering van de recreatieve en toeristische toegankelijkheid en de realisatie van het, samen met de inwoners van Kranenburg (en omgeving), opgestelde  leefbaarheidsplan voor de middellange en lange termijn.

Daarnaast organiseert of ondersteunt de vereniging sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten, zoals de jaarlijkse wandeltocht, de fietstocht en nog vele andere diverse activiteiten het hele jaar door.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 9,- per gezin (woonadres).

Binnenkort komt één van de bestuursleden bij u langs of neemt contact met u op om te informeren of u interesse heeft om lid te worden van onze vereniging. Maar u mag ook altijd vrijblijvend met 1 ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Kranenburgs Belang.